Preloader

Ładowanie

image

Jak otworzyć własną aptekę?

Jesteś po studiach farmaceutycznych i myślisz o otwarciu swojej własnej apteki? Jakie trzeba spełniać wymogi? Jak wygląda otwarcie apteki krok po kroku? Kto może być właścicielem apteki? Jakie są wymagania lokalowe? A może apteka internetowa? Tego dowiecie się w tym artykule.


Kto może być właścicielem apteki?

Przed 2017 rokiem właścicielem mógł być każdy, kogo było stać na otwarcie apteki. Po nowelizacji ustawy w 2017 roku właścicielem apteki może być tylko osoba posiadająca tytuł magistra farmacji i prawo do wykonywania zawodu, lub może być to spółka, w której skład wchodzą farmaceuci (a działalność samej spółki ogranicza się tylko do prowadzenia aptek). Dodatkowo zostały wprowadzone ograniczenia w ilości posiadanych aptek, z których wynika, że jedna osoba (lub jedna spółka) może posiadać maksymalnie 4 apteki. Osoba ubiegająca się o pozwolenia na prowadzenie apteki również nie może wchodzić w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi.

Personel

W aptece musi też być kierownik apteki. Kierownikiem może być osoba, która ma tytuł magistra farmacji, prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej pięcioletni staż pracy lub jeśli ukończyła specjalizację z farmacji aptecznej (wówczas wystarczy trzyletni staż pracy). Warto przy tym zauważyć, że nie każdy, kto może być właścicielem apteki, może być jednocześnie jej kierownikiem, jeśli nie ma odpowiednio długiego stażu pracy.

W aptekach średnio pracują dwie osoby z tytułem magistra farmacji (w tym kierownik apteki) oraz 1-2 techników farmacji. Trzeba tutaj jednak zaznaczyć, że w czasie pracy apteki musi być w niej obecny magister farmacji.

Jak otworzyć aptekę krok po kroku

Aby otworzyć aptekę, musimy przebić się przez kilka formalności.

– Po pierwsze należy w urzędzie miasta lub gminy złożyć wniosek CEIDG-1 do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych. Wniosek ten zawiera również prośbę o nadanie NIP, numeru REGON i kodu PKD oraz jednocześnie zgłasza naszą działalność do urzędu skarbowego oraz ZUS (lub KRUS).

– Kolejnym krokiem jest złożenie formularza ZUS ZUA (kiedy nie mamy innego źródła dochodu) lub ZUS ZZA (jeśli jesteśmy gdzieś zatrudnieni na umowę o pracę i nasze składki opłaca pracodawca, a nasze wynagrodzenie przekracza minimalną krajową)

– Następnie w urzędzie skarbowym należy złożyć formularz VAT-R jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży towarów lub usług objętych VAT.

– Kiedy nasza działalność jest już zarejestrowana, należy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego (WIF) o zezwolenie na prowadzenie apteki. Niestety uzyskanie zezwolenia jest kosztowne i wiąże się w 2019r. z opłatą w wysokości 11 250 zł.

– Kiedy uzyskamy już wszystkie wymagane pozwolenia, mamy 4 miesiące na uruchomienie apteki. W przeciwnym razie inspektorat może cofnąć nam zezwolenie na prowadzenie apteki.

– Należy pamiętać aby zgłosić się i złożyć dokumenty w NFZ (np. zezwolenie na prowadzenie apteki).

Lokal oraz lokalizacja apteki

Tytuł magistra farmacji z aktywnym prawem wykonywania zawodu oraz wystarczające środki pieniężne na otwarcie apteki to jeszcze nie wszystko. Aby uzyskać pozwolenia na otwarcie apteki potrzebny nam również odpowiedni lokal. Jakie warunki musi spełniać?

Po nowelizacji ustawy z 2017 roku lokal taki musi przede wszystkim znajdować się w odpowiedniej lokalizacji. Po pierwsze, odległość od najbliższej już istniejącej apteki musi wynosić co najmniej 500 metrów w linii prostej. Po drugie, na jedną aptekę znajdującą się w danej lokalizacji musi przypadać co najmniej 3000 mieszkańców. Jeśli lokalizacja spełnia te wymogi, pod lupę zostanie wzięty sam lokal. Ten musi mieć powierzchnię podstawową w wielkości co najmniej 80 metrów kwadratowych, nie licząc powierzchni pomocniczej. W aptece muszą znajdować się osobne pomieszczenia na recepturę (gdzie wytwarza się leki robione pod pacjenta) czy magazyn. Pomieszczenia muszą spełniać warunki techniczne (jak i BHP czy wymogi sanitarne) zawarte w wymogach dla budynku użyteczności publicznej i pomieszczeń pracy. Dokładniej o wymogach, jakie musi spełniać lokal, możecie przeczytać tutaj: https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2002-171-1395,16986630.html.

Dlaczego lokalizacja pod aptekę jest taka ważna? Otóż jak wiadomo apteki nie mogą się reklamować. Dobra, przystępna dla pacjentów lokalizacja odgrywa zatem kluczową rolę w ilości odwiedzających ją osób.

Apteka czy punkt apteczny?

Poznaliśmy wymogi jakie trzeba spełnić, żeby otworzyć aptekę ogólnodostępną jednak to nie jedyna droga do otwarcia swojego biznesu aptecznego. W alternatywie stoją punkt apteczny oraz apteka internetowa.

Punkty apteczne mają łatwiejsze wymagania do spełnienia jednak też pewne ograniczenia. Punkt apteczny to placówka z mniejszym asortymentem lekowym, a jego lokalizacja może znajdować się tylko na terenach wiejskich, na których nie ma apteki ogólnodostępnej. Nie mogą się w nim znajdować leki zawierające środki odurzające ani leki psychotropowe. W punkcie aptecznym nie można również dostać leków robionych pod pacjenta. Właścicielem punktu aptecznego może być każdy przedsiębiorca, jednak musi zatrudnić w nim kierownika punktu aptecznego, którym może być magister farmacji z co najmniej rocznym stażem albo technik farmacji z co najmniej trzyletnim stażem w aptece.

Czy się opłaca?

Odpowiednio prowadzona apteka w dobrej lokalizacji może okazać się bardzo dochodowym biznesem. Jest to jednak branża, która dynamicznie się zmienia i wymaga od właścicieli szybkiej adaptacji i znajomości rynku. Właściciel apteki powinien być na bieżąco z jej problemami. Jakie są koszty otwarcia i prowadzenia apteki możesz dowiedzieć się tutaj https://pracawfarmacji.pl/jaki-jest-koszt-otwarcia-apteki/

leave your comment


Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *